St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget