Sluttrapport - nye toppdomener av nasjonal betydning

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert behovet for nye toppdomener med norsk identitet.

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert behovet for nye toppdomener med norsk identitet. Rapporten ble mottatt av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 11. mars 2011.

 

Vi ber om råd og innspill

I forbindelse med departementets arbeid med saken, har departementet opprettet et nettsted for diskusjon rundt rapporten og temaet: toppdomener.wordpress.com

""