Snowpark (veileder)

Snowpark er blitt et etablert fenomen innen vintersport. Fra å ha begynt med enkle små hopp og muligens noen railer i adskilte deler av en sporadisk preparert alpinløype, er snowparken utviklet til å være egne løyper og konsepter rettet mot ulike brukergrupper.

Se vår nettside www.snowpark.no for tips og råd, videoer og illustrasjoner av design og bygging av snowparker.