Rapporter og planer

SØF-rapport: Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning

Senter for økonomisk forskning AS (SØF) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet analysert karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning.

Senter for økonomisk forskning AS (SØF) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet analysert karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning.

Hensikten med dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om bruken av karakterer i universitets- og høgskolesektoren og å undersøke muligheten for å lage troverdige anslag på institusjonenes bidrag til studentenes læring. 

Ifølge forskerne varierer karaktersettingspraksisen så mye mellom institusjoner og fagfelt at karakter i seg selv gir begrenset informasjon om studentenes ferdigheter når disse skal sammenlignes på tvers av institusjoner. Institusjonene med de høyeste inntakskarakterene har også den strengeste karakterpraksisen. Det ser ut til å være aller vanskeligst å få gode karakterer ved NTNU, men også UiO, UiB og NHH setter strengere karakterer enn gjennomsnittet.

Lenke til rapporten: SØF-rapport nr. 03/13: Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning