Sosialt entreprenørskap – Økt synlighet og større handlingsrom

SESAM ved Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført en kartlegging av tiltak i de nordiske landene, Nederland og Skottland for å gjøre sosiale entreprenører synlige.

Rapporten belyser tiltak i de nordiske landene, samt Nederland og Skottland for å gjøre sosiale entreprenører og sosiale virksomheter synlige som mulige samarbeidspartnere for offentlige myndigheter og som aktører som selger produkter/tjenester i markedet.

Rapporten

Les rapporten her:

Oppdragstaker

SESAM ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Oppdragsgiver

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.