Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader og tildelinger (2019)

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Statistikksamlingen "Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader og tildelinger" for 2019 (.pdf)