St.meld. nr. 19 (1996-97)

Om studier i utlandet

St meld nr 19
(1996-97)
Om studier i utlandet

Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 28. februar 1997, godkjent i statsråd sammedag.


Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 28 februar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget