Meld. St. 55 (1996–1997)

Om skolefritidsordningen

Om skolefritidsordningen

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget