St.meld. nr. 55 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Om skolefritidsordningen

Følg meldingen videre på www.stortinget.no