St.prp. nr. 1 (1998-99)

Justisdepartementets budsjettproposisjon for 1999

Justis- og politidepartementet
Kap, 61, 400-482, 3400-3481, 5630

St prp nr 1

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Justis- og politidepartementet

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 18. september 1998,
godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget