St.prp. nr. 1 (1999-2000)

For budsjetterminen 2000
Utgiftskapitler: 0100-0197
Inntektskapitler: 3100-3157

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 17. september 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format (1,2Mb)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget