St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Utenriksdepartementet

St.prp. nr. 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Utgiftskapitler: 0100-0197

Inntektskapitler: 3100-3157

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 17. september 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format (1,2Mb)

Følg proposisjonen på Stortinget