St.prp. nr. 1 (2000-2001): Folketrygden

For budsjetterminen 2001: Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv, Folketrygden

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv, Folketrygden

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.


Innhold

Særskilt vedlegg: Programområde 33


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: Fiskeridepartementet

Følg proposisjonen på Stortinget