St.prp. nr. 1 (2000-2001): Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Skatte-, avgifts- og tollvedtak (i pdf-format)

St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Dokumentet er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Klikk her for å laste ned proposisjonen.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget