Staten og styrene

- Det skal fortsatt være slik at staten ikke har egne representanter i styrene i selskaper hvor staten er en av flere eiere. Det sier Dag Terje Andersen i en kommentar til flere oppslag i Finansavisen.

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Staten og styrene

Leserinnlegg i Finansavisen 29. november 2006

Når utgangspunktet er galest blir resultatet ofte originalest. Selv om dette kanskje er litt haltende norsk, gir det en ganske dekkende beskrivelse av Finansavisens oppslag mandag 27. november. Mange styremedlemmer i selskaper hvor staten er en av flere eiere er spurt om de oppfatter seg som statens representant, og svaret er – ikke overraskende – et unisont nei. Det er bra, noe annet ville vært oppsiktsvekkende.

Finansavisen synes å legge til grunn at noen – det må vel i så fall være meg – tror eller mener at staten har eller skal ha egne representanter i styrene i disse selskapene. Det gis ikke noen konkret kildehenvisning. Det er ikke merkverdig, ettersom jeg aldri har sagt eller ment noe slikt. Tvert imot. Jeg har gjentatte ganger understreket, blant annet i direkte tv-sendinger, at staten ikke har egne representanter i styrene. Slik vil det fortsatt være. Debatten er følgelig bortkastet.