Statens kulturhistoriske eiendommer: Politikk for eierskap og forvaltning

Forprosjektrapport

I juni 2001 vedtok Stortinget å be regjeringen utrede ulike ordninger for organisering av eierskap og forvaltning av eiendommer, bygg og anlegg med historisk verdi. Opprettelse av et nasjonalt fond for dette formål skulle også vurderes.

Politikk for eierskap og forvaltningI juni 2001 vedtok Stortinget å be regjeringen utrede ulike ordninger for organisering av eierskap og forvaltning av eiendommer, bygg og anlegg med historisk verdi. Opprettelse av et nasjonalt fond for dette formål skulle også vurderes.

Forprosjektrapporten for denne utredningen ble presentert 20. mars 2002.

Rapporten i PDF-format