Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommar

Overordna føresegner gitt i kongeleg resolusjon, med utfyllande rettleiing

Rettleiaren skal vere eit hjelpemiddel i arbeidet med å lage forvaltningsplanar for statens kulturhistoriske eigedommar. Den skal òg vere eit hjelpemiddel for etatar og verksemder i deira arbeid med å implementere kulturminneomsyn i styrande dokument.

Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommarRegjeringa har vedteke ein kongeleg resolusjon med overordna føresegner om forvaltninga av statens kulturhistoriske eigedommar.

Denne rettleiaren skal vere eit hjelpemiddel i arbeidet med å lage forvaltningsplanar for statens kulturhistoriske eigedommar. Den skal òg vere eit hjelpemiddel for etatar og verksemder i deira arbeid med å implementere kulturminneomsyn i styrande dokument.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.