Historisk arkiv

Et kulturhistorisk løft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Visste du at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har hatt ansvaret for kanskje det største kulturhistoriske prosjektet i Norge noensinne?

Visste du at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har hatt ansvaret for kanskje det største kulturhistoriske prosjektet i Norge noensinne?

Forsiden på årsrapporten til Statens kulturhistoriske eiendommer er et bilde av kunstneren Carl Nesjar under sandblåsing av veggutsmykning i regjeringskvartalet. Foto: Teigens Fotoatelier AS, Copyright Nasjonalmuseet – ArkitekturProsjektet Statens kulturhistoriske eiendommer har blitt et omfattende prosjekt. Flere tusen statlige eiendommer er registrert og gjennomgått i et særskilt nettbasert eiendomsregister. Statsforvaltningsavdelingen i FAD har ledet prosjektet, som i sin tid ble initiert av statsråd Jørgen Kosmo og departementsråd Brit Denstad.

Nåværende fornyingsminister Heidi Grande Røys sørget i 2006 for en egen kongelig resolusjon om forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer. Denne bidro til at alle statlige sektorer fikk krav på seg om å lage landsverneplaner.

En landsverneplan består av en historiedel og en katalogdel. I historiedelen beskrives sektorens historiske utvikling, for eksempel justissektorens  historie, helsesektorens historie osv. I katalogdelen gjennomgås de bygninger som har hatt betydning for denne historien, med forslag til hvordan denne bygningsmassen skal tas vare på.

Landsverneplanene behandles til slutt av Riksantikvaren, som foretar formelle vernevedtak for de eiendommer som er anbefalt fredet i henhold til kulturminnelovens bestemmelser.

I årsrapporten for 2008 kan du lese mer om dette prosjektet. Fra og med kulturminneåret 2009 er ansvaret for prosjektet overført til Miljøverndepartementet og Riksantikvaren.

Statens kulturhistoriske eiendommer - årsrapport 2008 (PDF). 

Se også: