Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling

Gode eksempler

Denne eksempelsamlingen er utarbeidet som et ledd i et prosjekt om statlig lokalisering og stedsutvikling. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og Statsbygg. Eksemplene er valgt etter forespørsel til de mest relevante departementene og deres underliggende etater om å komme med gode forslag.

Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling

Denne eksempelsamlingen er utarbeidet som et ledd i et prosjekt om statlig lokalisering og stedsutvikling. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og Statsbygg. Eksemplene er valgt etter forespørsel til de mest relevante departementene og deres underliggende etater om å komme med gode forslag.

Eksempelsamlingen er uarbeidet med sikte på å formidle den nasjonale politikken gjennom tekst og eksempler på god praksis. Hensikten er å gi anbefalinger i forhold til hvordan statlige aktører kan bidra til god by- og stedsutvikling ved lokalisering av statlige funksjoner.

Arbeidet er ledet av en faggruppe bestående av: Wilhelm Torheim og Unn Ellefsen fra Miljøverndepartementet, Otilie Vidhovde og Anders Skauge (prosjektleder) fra Statsbygg. Referansegruppe har vært Marit Kleveland, Miljøverndepartementet og May Balkøy fra Statsbygg.

Vista Utredning AS ved Finn Aslaksen og Paal Sørensen har vært konsulent for arbeidet, og utført arbeidet med innsamling av eksempler, presentasjon og utarbeidelse av rapporten.

Last ned rapporten Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling (pdf - 6 Mb)