Statlige rammevilkår på ramme alvor

Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst

Høgskolen i Sørøst-Norge har i samarbeid Samfunnsøkonomisk analyse og SoCentral,  gjennomført et utredningsoppdrag om rammer, virkemidler og insentiver for sosialt entreprenørskap i Norge.

Rapporten belyser utfordringer og barrierer for sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap og presenterer en rekke ideer og mulige tiltak for hvordan innsatsen for å legge til rette for sosialt entreprenørskap kan videreutvikles.

Rapporten

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, sammen med Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.