Statoil ASA - Søknad om kraftforsyning fra land til Johan Sverdrup - høring av NVEs innstilling

Olje- og energidepartementet har mottatt NVEs innstilling til Statoils søknad, og gir med dette parter og andre berørte anledning til å kommentere innstillingen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2015