Statsforetak og statlige garantier

ESA bekrefter at de tiltakene Norge har gjennomført er i samsvar med forslaget om formålstjenlige tiltak.

Statsforetaksloven - Statlige garantier

ESA bekrefter at de tiltakene Norge har gjennomført er i samsvar med forslaget om formålstjenlige tiltak.

I et brev datert 8. mars 2004 bekreftet EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) at Norge har gjennomført tilstrekkelige tiltak for å bringe reglene om statsforetak og statlige garantier i samsvar med reglene om offentlig støtte. Norge ble forpliktet til å gjennomføre slike tiltak da vi aksepterte ESAs forslag til formålstjenlige tiltak 19. februar 2003.

Vi gjennomførte tiltakene ved å :

  • Fjerne garantiene i lov om statsforetak knyttet til nye låneopptak fra 1.1.2003.
  • Nøytralisere støtteelementet i garantier knyttet til lån opptatt før 1.1.2003 ved å la selskapene som nyter godt av denne garantien betale en markedsmessig garantipremie fra 1.1.2003.
  • Oppheve garantier som ikke er knyttet til bestemte låneforpliktelser fra 9.1.2004.

Les brevet fra ESA her

Les brev fra Norge 2.12.2003 her, hvor vi informerer om at garantier som ikke er knyttet til konkrete lån er fjernet

Les brev fra Norge 4.7. 2003 hvor vi informerer om hvordan garantipremien for eksisterende lån er gjennomført.

Se link til Norges brev av 12.mai 2003( NHDs hjemmesider, aktuelle saker)

Link til ESAs vedtak av 9.april 2003

Link til Norges aksept av de første formålstjenlige tiltakene 19. februar 2003, ESAs opprinnelige vedtak 4. desember 2002 med mer