Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen

På engelsk, fransk, tysk, spansk, kinesisk og russisk. Oppdatert april 2017.

Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen på engelsk, fransk, tysk, kinesisk og russisk.

Seksjon for oversettelsestjenester, Utenriksdepartementet

 

Engelsk 

 

Norsk

Engelsk

Departementer

Ministries

minister (statsråd)

Minister of ......

statssekretær

State Secretary (1)

politisk rådgiver (bokmål)

 

politisk rådgjevar (nynorsk)

Political Adviser

regjeringsråd

Secretary to the Government (2)

assisterende regjeringsråd (bokmål)

 

assisterande regjeringsråd (nynorsk)

Deputy Secretary to the Government (2)

departementsråd

Secretary General

assisterende departementsråd (bokmål)

 

assisterande departementsråd (nynorsk)

Deputy Secretary General

utenriksråd (bokmål)

 

utanriksråd (nynorsk)

Secretary General (3)

assisterende utenriksråd (bokmål)

 

assisterande utanriksråd (nynorsk)

Deputy Secretary General (3)

finansråd

Secretary General (4)

politisk direktør

Political Director

ekspedisjonssjef

Director General

protokollsjef

Chief of Protocol

spesialrådgiver (bokmål)

 

spesialrådgjevar (nynorsk)

Special Adviser

avdelingsdirektør

Deputy Director General (5)

underdirektør

Assistant Director General (6)

byråsjef

Principal Officer (7)

fagdirektør

Senior ...<fagområde>... Adviser

seniorrådgiver (bokmål)

 

seniorrådgjevar (nynorsk)

Senior Adviser

lovrådgiver (bokmål)

 

lovrådgjevar (nynorsk)

Legal Adviser

rådgiver (bokmål)

 

rådgjevar (nynorsk)

Adviser

pressetalsmann

Press Spokesman

prosjektleder (bokmål)

 

prosjektleiar (nynorsk)

Head of Project, Project Co-ordinator

seniorkonsulent

Senior Executive Officer

førstekonsulent

Higher Executive Officer

konsulent

Executive Officer

aspirant

Foreign Service Trainee

førstesekretær

Junior Executive Officer

seniorsekretær

Senior Secretary

sekretær

Secretary

førstefullmektig

Senior Clerical Officer

fullmektig

Clerical Officer

lærling

Clerical Apprentice

informasjonssjef

Head of Information

informasjonsleder (bokmål)

 

informasjonsleiar (nynorsk)

Senior Information Officer

informasjonskonsulent

Information Officer

arkivleder (bokmål)

 

arkivleiar (nynorsk)

Head of Archives

hovedbibliotekar (bokmål)

 

hovudbibliotekar (nynorsk)

Head Librarian

avdelingsbibliotekar

Senior Librarian

bibliotekar

Librarian

   

Direktorater

Directorates

direktør

Director General

assistererende direktør (bokmål)
(ev. direktørens stedfortreder)

 

assisterande direktør (nynorsk)

Deputy Director General

avdelingsdirektør

Director (8), ev. Head of Department

underdirektør

Assistant Director, ev. Head of Section

kontorsjef

Principal Officer (9)

   


Organisatoriske betegnelser ved departementer og direktorater

avdeling

department

seksjon

section

enhet

unit

 

(1) Dette er den offisielle tittelen. Der det anses praktisk eller nødvendig, kan det imidlertid gis en forklarende merknad for å fremme presis forståelse. Merknaden kan gis muntlig eller i skriftlig form med parentes, eksempelvis «statssekretær (viseminister)» eller «statssekretær, dvs. en (form for) viseminister». 

(2) Regjeringsråd og assisterende regjeringsråd finnes kun ved Statsministerens kontor.

(3) Stillingen som utenriksråd og assisterende utenriksråd finnes kun i Utenriksdepartementet.

(4) Stillingen som finansråd finnes kun i Finansdepartementet.

(5) I tilfeller hvor en avdelingsdirektør er leder for en seksjon, kan man føye til "Head of <navn på seksjonen>".

UD har for sin del foretatt presiseringer pr 2013. I tilfeller der en avdelingsdirektør er nestleder for en avdeling, betegnes vedkommende som «Deputy Director General». Er han/hun leder for en seksjon, betegnes vedkommende som "Director".

(6) I tilfeller hvor en underdirektør er leder for en enhet, kan man føye til "Head of <navn på enheten>".

UD har for sin del foretatt presiseringer pr 2013. I tilfeller der en underdirektør er nestleder for en seksjon, betegnes vedkommende som «Deputy Director».

(7) I tilfeller hvor en byråsjef er leder for en enhet, kan man føye til "Head of <navn på enheten>".

(8) Avdelingsnavn kan gjerne tilføyes. I noen direktorater har man valgt et oppsett med "Head of <navn på avdelingen>". I slike tilfeller bør dette oppsettet gjennomføres for alle avdelings- og seksjonssjefer, uansett hvilken betegnelse den enkelte har på norsk.

(9) I tilfeller hvor en kontorsjef er leder for en enhet, kan man føye til "Head of <navn på enheten>".

 

Fransk

NB: Når stillingsinnehaveren er en kvinne, brukes den feminine formen (f.eks Conseillère principale).

I fransk bruker man som hovedregel liten forbokstav i stillingsbetegnelser i løpende tekst. Det finnes unntak fra denne regelen, blant annet i brev, der stor forbokstav er en form for courtoisie («Monsieur le Directeur général», «Monsieur le Ministre»).

For ministre skal det være stor forbokstav i selve faget/saksfeltet, eks. «ministre du Commerce».

 

Norsk

Fransk

Departementer

Ministères

minister (statsråd)

ministre (de la, du, des)

statssekretær

secrétaire d’État (1)

politisk rådgiver (bokmål)

 

politisk rådgjevar (nynorsk)

conseiller politique

regjeringsråd

secrétaire général du gouvernement (2)

assisterende regjeringsråd (bokmål)

 

assisterande regjeringsråd (nynorsk)

secrétaire général adjoint du gouvernement (2)

departementsråd

secrétaire général

assisterende departementsråd (bokmål)

 

assisterande departementsråd (nynorsk)

secrétaire général adjoint

utenriksråd (bokmål)

 

utanriksråd (nynorsk)

secrétaire général (3)

assisterende utenriksråd (bokmål)

 

assisterande utanriksråd (nynorsk)

secrétaire général adjoint (3)

finansråd

secrétaire général (4)

politisk direktør

directeur politique

ekspedisjonssjef

directeur général

     

protokollsjef

chef du protocole

spesialrådgiver (bokmål)

 

spesialrådgjevar (nynorsk)

conseiller spécial

avdelingsdirektør

directeur général adjoint (5)

underdirektør

directeur adjoint (6)

byråsjef

administrateur général (7)

fagdirektør

conseiller principal pour ...<fagområde> ...

seniorrådgiver (bokmål)

 

seniorrådgjevar (nynorsk)

conseiller principal

lovrådgiver (bokmål)

 

lovrådgjevar (nynorsk)

conseiller juridique

rådgiver

conseiller

pressetalsmann

porte-parole auprès de la presse

prosjektleder (bokmål)

 

prosjektleiar (nynorsk)

chef de projet, coordinateur de projet

seniorkonsulent

attaché d’administration principal

førstekonsulent

premier attaché d’administration

konsulent

attaché d’administration

aspirant

diplomate-stagiaire

førstesekretær

attaché de direction

seniorsekretær

secrétaire principal

sekretær

secrétaire

førstefullmektig

premier agent administratif

fullmektig

agent administratif

lærling

agent administratif apprenti

informasjonssjef

chef du service d’information

informasjonsleder (bokmål)

 

informasjonsleiar (nynorsk)

chargé d’information

informasjonskonsulent

attaché d’information

arkivleder (bokmål)

 

arkivleiar (nynorsk)

chargé des archives

hovedbibliotekar (bokmål)

 

hovudbibliotekar (nynorsk)

bibliothécaire principal

avdelingsbibliotekar

premier bibliothécaire

bibliotekar

bibliothécaire

   

Direktorater

Direction générale

direktør

directeur général

assistererende direktør (bokmål)

 

assisterande direktør (nynorsk)

 

(ev. direktørens stedfortreder)

directeur général adjoint

avdelingsdirektør

directeur (8)

underdirektør

directeur adjoint

Organisatoriske betegnelser i departementer og direktorater

avdeling

département

seksjon

section

enhet

service

(1) Dette er den offisielle tittelen. Der det anses praktisk eller nødvendig, kan det imidlertid gis en forklarende merknad for å fremme presis forståelse. Merknaden kan gis muntlig eller i skriftlig form med parentes, eksempelvis «statssekretær (viseminister)» eller «statssekretær, dvs. en (form for) viseminister».

(2) Regjeringsråd og assisterende regjeringsråd finnes kun ved Statsministerens kontor.

(3) Stillingen som utenriksråd og assisterende utenriksråd finnes kun i Utenriksdepartementet.

(4) Stillingen som finansråd finnes kun i Finansdepartementet.

(5) I tilfeller hvor en avdelingsdirektør er leder for en seksjon: "directeur de la section de <navn på seksjonen>".

UD har for sin del foretatt presiseringer pr 2013. I tilfeller der en avdelingsdirektør er nestleder for en avdeling, betgnes vedkommende som "directeur général adjoint". Er han/hun leder for en seksjon, betegnes vedkommende som "directeur".

(6) I tilfeller hvor en underdirektør er leder for en enhet, kan man føye til "chef du service de <navn på enheten>".

UD har for sin del foretatt presiseringer pr 2013. I tilfeller der en underdirektør er nestleder for en seksjon, betegnes vedkommende som «directeur adjoint».

(7) I tilfeller hvor en byråsjef er leder for en enhet, kan man føye til "chef du service de <navn på enheten>".

(8) Avdelingsnavn kan gjerne tilføyes. I noen direktorater har man valgt et oppsett med chef du département de <navn på avdelingen>". I slike tilfeller bør dette oppsettet gjennomføres for alle avdelings- og seksjonssjefer, uansett hvilken betegnelse den enkelte har på norsk.

I tilfeller hvor en kontorsjef er leder for en enhet, kan man føye til "chef du service de <navn på enheten>". 

Tysk

NB: Når stillingsinnehaveren er en kvinne, brukes den feminine formen (f.eks. Ministerin, Sonderbeauftragte, stellvertretende Direktorin).

Norsk

Tysk

Departementer

Ministerien

minister (statsråd)

Minister für ......

statssekretær

Staatssekretär (1)

politisk rådgiver (bokmål)

 

politisk rådgjevar (nynorsk)

Politischer Referent

regjeringsråd

Generalsekretär der norwegischen Regierung (2)

assisterende regjeringsråd (bokmål)

 

assisterande regjeringsråd (nynorsk)

Vizegeneralsekretär der norwegischen Regierung (2)

departementsråd

Generalsekretär [des Verteidigungsministeriums, Ministeriums für Erdöl und Energie osv.>] (3)

assisterende departementsråd (bokmål)

 

assisterande departementsråd (nynorsk)

Vizegeneralsekretär [des Verteidigungsministeriums, Ministeriums für Erdöl und Energie osv.>] (3)

utenriksråd (bokmål)

 

utanriksråd (nynorsk)

Generalsekretär [des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten] (3)

assisterende utenriksråd (bokmål)

 

assisterande utanriksråd (nynorsk)

Vizegeneralsekretär [des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten] (3)

finansråd

Generalsekretär [des Finanzministeriums] (3, 4)

politisk direktør

Politischer Direktor

ekspedisjonssjef

Abteilungsdirektor

protokollsjef

Protokollchef

spesialrådgiver (bokmål)

 

spesialrådgjevar (nynorsk)

Sonderbeauftragter

avdelingsdirektør

Vizeabteilungsdirektor (5)

underdirektør

Unterabteilungsleiter (6)

byråsjef

Referatsleiter (7)

fagdirektør

Fachbeauftragter für ...<fagområde>...

seniorrådgiver (bokmål)

 

seniorrådgjevar (nynorsk)

Erster Ministerialreferent

lovrådgiver (bokmål)

 

lovrådgjevar (nynorsk)

Ministerialreferent für Rechtsfragen

rådgiver (bokmål)

 

rådgjevar (nynorsk)

Ministerialreferent

pressetalsmann

Pressesprecher

prosjektleder (bokmål)

 

prosjektleiar (nynorsk)

Projektleiter, Projektkoordinator

seniorkonsulent

Erster Hauptreferent

førstekonsulent

Hauptreferent

konsulent

Referent

aspirant

Aspirant im Auswärtigen Dienst

førstesekretær

Sachbearbeiter

seniorsekretær

Erster Hauptsekretär

sekretær

Hauptsekretär

førstefullmektig

Obersekretär

fullmektig

Sekretär

lærling

Auszubildender

informasjonssjef

Pressechef

informasjonsleder (bokmål)

 

informasjonsleiar (nynorsk)

Pressechef (8), Hauptpressereferent

informasjonskonsulent

Pressereferent

arkivleder (bokmål)

 

arkivleiar (nynorsk)

Leiter des Archivs

hovedbibliotekar

Hauptbibliothekar

avdelingsbibliotekar

Abteilungsbibliothekar

bibliotekar

Bibliothekar

   

Direktorater

Direktorate (ev. Zentralamt)

direktør

Direktor

assisterende direktør (bokmål)

 

assisterande direktør (nynorsk)
(ev. direktørens stedfortreder)

Stellvertretender Direktor

avdelingsdirektør

Abteilungsleiter (9)

underdirektør

Unterabteilungsleiter

kontorsjef

Referatsleiter (10)

Organisatoriske betegnelser ved departementer og direktorater

avdeling

Abteilung

seksjon

Unterabteilung

enhet

Stelle (11)

(1) Dette er den offisielle tittelen. Der det anses praktisk eller nødvendig, kan det imidlertid gis en forklarende merknad for å fremme presis forståelse. Merknaden kan gis muntlig eller i skriftlig form med parentes, eksempelvis «statssekretær (viseminister)» eller «statssekretær, dvs. en (form for) viseminister».

(2) Regjeringsråd og assisterende regjeringsråd finnes kun ved Statsministerens kontor.

(3) Hvis det ikke fremgår av sammenhengen, bør departementets navn tilføyes som angitt. Stillingen som utenriksråd og assisterende utenriksråd finnes kun i Utenriksdepartementet.

(4) Stillingen som finansråd finnes kun i Finansdepartementet.

(5) I tilfeller hvor en avdelingsdirektør er leder for en seksjon, kan man alternativt skrive "Leiter der <navn på seksjonen>".

(6) I tilfeller hvor en underdirektør er leder for en enhet, kan man alternativt skrive "Leiter der <navn på enheten>".

(7) I tilfeller hvor en byråsjef er leder for en enhet, kan man alternativt skrive "Leiter der <navn på enheten>".

(8) Hvis det er både informasjonssjef og informasjonsleder, brukes "Hauptpressereferent" for informasjonsleder.

(9) Avdelingsnavn kan gjerne tilføyes. I noen direktorater har man valgt et oppsett med "Leiter der <navn på avdelingen>". I slike tilfeller bør dette oppsettet gjennomføres for alle avdelings- og seksjonssjefer, uansett hvilken betegnelse den enkelte har på norsk.

(10) I tilfeller hvor en kontorsjef er leder for en enhet, kan man alternativt skrive "Leiter der <navn på enheten>".

(11) "Stelle" bør ikke brukes alene, men i en sammensetning som angir enhetens oppgaver, f.eks. informasjonsenhet – "Pressestelle".

Spansk

Norsk

Español

Departementer

Ministerios

minister (statsråd)

Ministro (de)

statssekretær

Secretario de Estado/Viceministro (1)

politisk rådgiver (bokmål)

 

politisk rådgjevar (nynorsk)

Asesor/Consejero político

regjeringsråd

Secretario General del Gobierno (2)

assisterende regjeringsråd (bokmål)

 

assisterande regjeringsråd (nynorsk)

Secretario General adjunto   del Gobierno (2)

departementsråd

Secretario General del   Ministerio (de)

assisterende departementsråd (bokmål)

 

assisterande departementsråd (nynorsk)

Secretario General adjunto   del Ministerio (de)

utenriksråd (bokmål)

 

utanriksråd (nynorsk)

Secretario General de   Asuntos/Relaciones Exteriores (3)

assisterende utenriksråd (bokmål)

 

assisterande utanriksråd (nynorsk)

Secretario General adjunto   de Asuntos/Relaciones Exteriores (3)

finansråd

Secretario General de   Finanzas (4)

politisk direktør

Director político

ekspedisjonssjef

Director General

 

 

 

protokollsjef

Jefe de Protocolo

spesialrådgiver (bokmål)

 

spesialrådgjevar (nynorsk)

Asesor/Consejero especial

avdelingsdirektør

Director de departamento (5)

underdirektør

Subdirector (6)

byråsjef

Funcionario Administrativo Principal (7)

fagdirektør

Asesor/Consejero Superior   (en materia de)

seniorrådgiver (bokmål)

 

seniorrådgjevar (nynorsk)

Asesor/Consejero Superior

lovrådgiver (bokmål)

 

lovrådgjevar (nynorsk)

Asesor/Consejero jurídico

rådgiver

Asesor/Consejero

pressetalsmann

Encargado de Prensa

prosjektleder (bokmål)

 

prosjektleiar (nynorsk)

Director de proyecto,   Coordinador de proyecto

seniorkonsulent

Técnico Superior de Administración

førstekonsulent

Técnico de Administración

konsulent

Oficial de Administración

aspirant

Aspirante a diplomático

førstesekretær

Primer Secretario

seniorsekretær

Secretario Superior

sekretær

Secretario

førstefullmektig

Administrativo de grado superior

fullmektig

Administrativo

lærling

Aprendiz en prácticas

informasjonssjef

Director de Información (y   Prensa)

informasjonsleder (bokmål)

 

informasjonsleiar (nynorsk)

Responsable de Información   (y Prensa)

informasjonskonsulent

Consejero de Información (y   Prensa)

arkivleder (bokmål)

 

arkivleiar (nynorsk)

Jefe de Archivos

hovedbibliotekar (bokmål)

 

hovudbibliotekar (nynorsk)

Bibliotecario principal

avdelingsbibliotekar

Bibliotecario de departamento

bibliotekar

Bibliotecario

 

 

Direktorater

Direcciones Generales

direktør

Director General

assistererende direktør (bokmål)

 

assisterande direktør (nynorsk)

 

(ev. direktørens stedfortreder)

Director General adjunto

avdelingsdirektør

Director de departamento (8)

underdirektør

Subdirector

kontorsjef

Oficial Mayor

Organisatoriske betegnelser i departementer og direktorater

avdeling

Departamento

seksjon

Sección

enhet

Unidad

Nota: Cuando el titular del puesto sea una mujer, empléese el femenino (por ej. Ministra, Consejera, Jefa, etc.)

(1) Este es el título oficial. Sin embargo, en caso de considerarse práctico o necesario procederá agregar una observación explicativa que propicie el entendimiento exacto del título. La observación se hará oralmente o por escrito, poniéndola entre paréntesis. Un ejemplo: «Secretario de Estado (Viceministro)» o «Secretario de Estado, es decir (una modalidad de) Viceministro». 

(2) El puesto de Director General del Gobierno y Director General adjunto del Gobierno existe únicamente en el Gabinete del Primer Ministro.

(3) El puesto de Secretario General de Asuntos/Relaciones Exteriores y de Secretario General adjunto de Asuntos/Relaciones Exteriores existe únicamente en el ministerio homónimo.

(4) El puesto de Secretario General de Finanzas y Secretario General adjunto de Finanzas existe únicamente en el ministerio homónimo.

(5) En aquellos casos en los que un director de departamento esté al frente de una sección, procederá agregar «Jefe de <denominación de la sección>».

El Ministerio de Asuntos/Relaciones Exteriores, por su parte, efectuó varias puntualizaciones en 2013. En el caso de que un director de departamento sea segundo responsable del mismo, se le denominará «Director General adjunto». Si éste o ésta está al frente de una sección, se le denominará «Director» o «Directora».

(6) En el caso de que un subdirector esté al frente de una unidad, podrá agregarse «Jefe de <denominación de la unidad>».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, efectuó varias puntualizaciones en 2013. En el caso de que un subdirector sea segundo responsable de una sección, se le denominará «Director adjunto».

(7) En el caso de que un funcionario administrativo principal esté al frente de una unidad, procederá agregar «Jefe de <denominación de la unidad>».

(8) Podrá de preferencia agregarse el nombre del departamento. En algunas direcciones generales se ha optado por la configuración «Jefe de <denominación del departamento>». En tales casos procederá aplicar esta configuración a todos los jefes de departamento y sección, independientemente de su denominación respectiva en noruego.

(9) En el caso de que un oficial mayor esté al frente de una unidad, podrá agregarse «Jefe de <denominación de la unidad>». 

Kinesisk

Norsk

Kinesisk (中文)

minister (statsråd)

部长

statssekretær

国务秘书

politisk rådgiver

政治顾问

regjeringsråd

首相府秘书长

assisterende regjeringsråd

首相府助理秘书长

departementsråd

秘书长 (各部委的)

assisterende departementsråd

助理秘书长

utenriksråd

外交部秘书长

assisterende utenriksråd

外交部助理秘书长

finansråd

财政部秘书长

ekspedisjonssjef

总司长

protokollsjef

礼宾司司长

spesialrådgiver

特别顾问

avdelingsdirektør

总处长 (1)

underdirektør

助理处长

byråsjef

办公室主任

fagdirektør

政策总顾问

seniorrådgiver

高级顾问

lovrådgiver

法律顾问

rådgiver

顾问

pressetalsmann

新闻发言人

prosjektleder

项目主任

seniorkonsulent

高级干事

førstekonsulent

一级干事

konsulent

干事

aspirant

 

外交学员

(刚进入外交部且正在接受培训的外交人员)

førstesekretær

一级秘书

seniorsekretær

高级秘书

sekretær

秘书

førstefullmektig

一级文书

fullmektig

文书

lærling

见习文书

informasjonssjef

信息事务主任

informasjonsleder

高级信息干事

informasjonskonsulent

信息干事

arkivleder

档案部主任

hovedbibliotekar

首席图书馆员

avdelingsbibliotekar

高级图书馆员

bibliotekar

图书馆员

Direktorater

总局

direktør

总局局长

assisterende direktør

助理局长

kontorsjef

科长

 

Organisatoriske betegnelser i departementer og direktorater

avdeling

seksjon

enhet

tilsyn  

监察署

etat

 

Administrative enheter i fylkeskommunene

fylke 

kommune

行政区

fylkeskommune

郡行政区

fylkesting

郡议会

fylkesmannsembetet

郡督办公室

fylkesmann

郡督

assisterende fylkesmann

助理郡督

fylkesrådmann (øverste administrativ ledelse)

郡行政总长官

fylkesdirektør (administrativ ledelse)

郡行政长官

fylkesordfører (øverste politiske ledelse)

郡长

fylkesvaraordfører (politisk ledelse)

副郡长

hovedutvalg

总委员会

styre

董事会

råd

理事会

utvalg

委员会

(1) UD har for sin del foretatt presiseringer per 2013. I tilfeller der en
avdelingsdirektør er nestleder for en avdeling, betegnes vedkommende som副司长. Er han/hun leder for en seksjon, betegnes vedkommende som处长.

Russisk

 Norsk

Russisk 

Departementer

 Министерства

minister (statsråd)

 министр

statssekretær

 статс-секретарь

politisk rådgiver

 политический советник

regjeringsråd

руководитель ведомства Премьер-министра

assisterende regjeringsråd

заместитель руководителя
ведомства Премьер-министра

departementsråd

постоянный заместитель министра

assisterende departementsråd

заместитель постоянного заместителя министра

utenriksråd

постоянный заместитель министра
иностранных дел

assisterende utenriksråd

заместитель постоянного
заместителя министра иностранных дел

finansråd

постоянный заместитель министра финансов

politisk direktør

политический директор

ekspedisjonssjef

директор департамента

protokollsjef

руководитель Службы протокола      

spesialrådgiver

 советник по особым вопросам

avdelingsdirektør

заместитель директора департамента

underdirektør

помощник директора департамента

byråsjef

начальник отдела

fagdirektør

старший советник по
вопросам

seniorrådgiver

старший советник

lovrådgiver

советник по юридическим
вопросам

rådgiver

 советник

pressetalsmann

 пресс-секретарь

prosjektleder

 руководитель проекта

seniorkonsulent

 старший референт

førstekonsulent

 главный референт

konsulent

 референт

aspirant

 практикант

førstesekretær

 главный секретарь

seniorsekretær

 старший секретарь

sekretær

 секретарь

førstefullmektig

 старший уполномоченный

fullmektig

 уполномоченный

lærling

 cтажёр

informasjonssjef

пресс-секретарь/руководитель
пресс-службы

kommunikasjonsrådgiver

советник по связям с
общественностью

informasjonsleder

руководитель отдела по
связям с общественностью

informasjonskonsulent

референт по связям с
общественностью

arkivleder

 заведующий архивом

hovedbibliotekar

 главный библиотекарь

avdelingsbibliotekar

 старший библиотекарь

bibliotekar

 библиотекарь

 

 

Direktorater

 Директораты

direktør

 руководитель директората

assisterende direktør

заместитель руководителя директората

avdelingsdirektør

 руководитель департамента директората

underdirektør

 заместитель руководителя департамента директората

kontorsjef

 заведующий канцелярией

 

 


Organisatoriske betegnelser i departementer og direktorater

Структурные подразделения министерств и директоратов

 

avdeling

 департамент

seksjon

 управление

enhet

 отдел