St.meld. nr. 8 (2001-2002)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1999 og 2000

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1999 og 2000

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no