St.meld. nr. 11 (2001-2002)

Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning

Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no