St.meld. nr. 12 (1999-2000)

... og yrke skal båten bera ...

... og yrke skal båten bera ...

Les dokumentet

Handlingsplan for rekruttering til læraryrket

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no