St.meld. nr. 13 (2001-2002)

Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom

Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no