St.meld. nr. 14 (2001-2002)

Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi

Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget