St.meld. nr. 14 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap

På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no