St.meld. nr. 15 (1998-99)

Årsmelding for Datatilsynet 1997

Årsmelding for Datatilsynet 1997

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no