St.meld. nr. 16 (2001-2002)

Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning Mangfoldig - krevende - relevant

Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning Mangfoldig - krevende - relevant

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no