St.meld. nr. 18 (2001-2002)

Kvalitetsreformen Om høyere kunstutdanning

Kvalitetsreformen Om høyere kunstutdanning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no