St.meld. nr. 2 (1997-98)

Revidert nasjonalbudsjett 1998

Revidert nasjonalbudsjett 1998

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget