St.meld. nr. 20 (2003-2004)

Billighetserstatninger av statskassen

Billighetserstatninger av statskassen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no