St.meld. nr. 22 (2004-2005)

Kultur og næring

Kultur og næring

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no