St.meld. nr. 23 (2004-2005)

Om bruk av karantene for politisk leiing i departementa ved overgang til stilling utanfor staten

Om bruk av karantene for politisk leiing i departementa ved overgang til stilling utanfor staten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no