St.meld. nr. 24 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no