St.meld. nr. 24 (2008-2009)

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget