St.meld. nr. 25 (1997-98)

Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002

Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no