St.meld. nr. 26 (1998-99)

Økonomien i den statlege høgskolesektoren

Økonomien i den statlege høgskolesektoren

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no