St.meld. nr. 26 (2003-2004)

Om endring av Grunnloven § 100

Om endring av Grunnloven § 100

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget