St.meld. nr. 26 (2003-2004)

Om endring av Grunnloven § 100

Om endring av Grunnloven § 100

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no