St.meld. nr. 26 (2007-2008)

Om Norges deltakelse i Europarådet i 2007

Om Norges deltakelse i Europarådet i 2007

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget