St.meld. nr. 27 (2000-2001)

Gjør din plikt - Krev din rett

Gjør din plikt - Krev din rett

Les dokumentet

Kvalitetsreform av høyere utdanning

Følg meldingen videre på www.stortinget.no