St.meld. nr. 27 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om EØS-samarbeidet 1994-2001

Om EØS-samarbeidet 1994-2001

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no