St.meld. nr. 27 (2007-2008)

Nedrustning og ikke-spredning

Nedrustning og ikke-spredning

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget