St.meld. nr. 27 (2007-2008)

Nedrustning og ikke-spredning

Til innholdsfortegnelse

Forklaring og forkortelser

ABMAnti-Ballistic Missiles TreatyAvtalen om ballistiske raketter
BTWCBiological and Toxic Weapons ConventionBiologivåpenkonvensjonen
CFETreaty on Conventional Forces in EuropeAvtalen om konvensjonelle styrker i Europa
CTBTComprehensive Test Ban TreatyDen kjernefysiske prøvestansavtalen
CWCChemical Weapons ConventionKjemivåpenavtalen
FMCTFissile Material Cut-off TreatyAvtale om forbud mot produksjon av spaltbart materiale til våpenformål
IAEAInternational Atomic Energy AgencyDet internasjonale atomenergibyrået
CCWConvention on Certain Conventional weaponsKonvensjonen om inhumane våpen
INFIntermediate Nuclear Forces TreatyAvtalen om mellomdistanseraketter
SORTStrategic Offensive Reductions TreatyAvtalen om offensive og strategiske styrkereduksjoner (Moskva-avtalen)
STARTStrategic Arms Reduction TreatyAvtalen om strategiske styrkereduksjoner
OSTOuter Space TreatyAvtalen om det ytre rom
NPTNuclear Non-Proliferation TreatyDen kjernefysiske ikke-spredningsavtalen
HEUHighly enriched uraniumHøyanriket uran
LEULow-enriched uraniumLavanriket uran
PSIProliferation Security InitiativeInitiativet for spredningssikkerhet