St.meld. nr. 28 (1999-00)

Innhald og kvalitet i omsorgstenestene

Innhald og kvalitet i omsorgstenestene

Les dokumentet

Omsorg 2000

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget