St.meld. nr. 29 (1994-95)

Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan

St.meld. nr. 29

(1994-95)

Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan

 

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget