St.meld. nr. 29 (2001-2002)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2001, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2001, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget