St.meld. nr. 3 (2000-2001)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2000

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2000

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no