St.meld. nr. 30 (2001-2002)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget