St.meld. nr. 30 (2001-2002)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no