Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion — Hovedstadsmeldingen

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget