St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion — Hovedstadsmeldingen

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no