St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion — Hovedstadsmeldingen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no