Meldingar til Stortinget

St.meld. nr. 31 (2008-2009)

Kredittmeldinga 2008

Kredittmeldinga 2008

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget